’t Hof Vanys – Nederholbeekstraat 53, 9680 Maarkedal – 055/30.00.94
info@thofvanys.be – BE 0890.905.408.

1. Bestelling ijsproducten en verhuur ijskarretjes

1.1. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

1.2. De bestelde ijsproducten (schepijs, taarten, frisco’s en toebehoren) worden steeds door de klant
zelf afgehaald en de klant draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor het transport. De

ijskarretjes worden door ‘t Hof Vanys geleverd/ afgehaald. De producten worden, omwille van hun aard

niet geruild of teruggenomen. De bestellingen zijn enkel bindend voor  ‘t Hof Vanys nadat wij ze schriftelijk

hebben bevestigd.

1.3. Onze offertes van verhuur van ijskarren blijven 6 maanden geldig. Dit betekent niet dat wij die datum

6 maanden voor de klant vrijhouden. Enkel de prijs houden wij aan. Er wordt een offerte opgemaakt 

voor een door de klant aangegeven aantal personen en ook die prijs is de minimumfactuur. 

 De klant kan dan ook in geen geval eisen dat wij een lagere prijs aanrekenen omdat er plots minder mensen aanwezig 

waren of omdat er veel minder ijs werd geschept dan oorspronkelijk gedacht. Anderzijds zullen wij wel onze prijs aanpassen

 wanneer er veel meer mensen aanwezig zijn dan het aantal waarvoor de offerte werd opgemaakt.  De reservatie is

bindend voor beide partijen nadat de klant het voorschot van ongeveer 1/3 van de totale prijs heeft betaald. Het

voorschot dient binnen de maand na bestelling op de rekening van ‘t Hof Vanys te staan.

Na betaling van het voorschot kan een reservatie niet meer geannuleerd worden, hetzij in uitzonderlijke
gevallen. Als ‘t Hof Vanys echter niet de gevraagde praktische informatie van de klant krijgt en dit ten

laatste 5 dagen voor het evenement, is de reservatie alsnog verbroken en behoudt ‘t Hof Vanys zijn 

voorschot als gedeeltelijke compensatie voor andere gemiste boekingen voor die dag.

Enkel bij gevallen van overmacht zal het voorschot worden terugbetaald. Bovendien zal de
totale verkoopprijs worden aangerekend, indien de annulatie plaatsvindt minder dan 14 dagen voor
de voorziene leveringsdatum.

1.4. Er wordt steeds in overleg met de klant een uur van aankomst/levering van het karretje afgesproken. 

Er kan in geen enkel geval ook maar enige vorm van schadevergoeding door de klant geëist worden indien ‘

wij door omstandigheden niet op het afgesproken uur aanwezig zouden zijn.

1.5. Bij slecht weer rijdt de ijskoets met paarden niet uit. Dit omwille van verschillende redenen. Wij

brengen de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte, maar de uiteindelijke beslissing wordt door
ons genomen. Wij voorzien wel altijd een steekkarretje, zodat het feest/evenement zeker kan
doorgaan. De klant wordt hier steeds van op de hoogte gebracht in de offerte.

1.6. De karretjes worden niet verhuurd voor doorverkoop.

1.7. De afmetingen, gewichten, afwerking van onze producten worden ten titel van inlichting en bij
benadering opgegeven, en kunnen geen aanleiding geven tot betwisting. Het zijn ambachtelijke
producten, geen massaproductie.

2. Termijnen

2.1 De beschikbaarheid van de bestelde producten is indicatief en moet steeds door ons bevestigd
worden. Na bevestiging van ons worden de bestelde goederen maximum 1 week in voorraad
gehouden, na de oorspronkelijk voorziene afhaaldatum.

2.2. Enkel door overmacht kan het mogelijk zijn, dat zelfs na onze bevestiging op de afgesproken
datum de producten toch niet voorradig zijn. Overmacht: uitvallen van een diepvriezer, ……

3. Betalingen

3.1. Alle ijsproducten, al dan niet ter plaatse geconsumeerd, dienen contant betaald te worden in het
ijssalon. Onze opgegeven prijzen zijn steeds B.T.W. inbegrepen.

3.2. Bij de verhuur van de karretjes dient het resterende saldo (na aftrek van het voorschot) ten laatste

2 dagen voor het feest op de rekening van ‘t Hof Vanys te staan. Zoniet, kunnen wij de opdracht niet

uitvoeren en wordt het voorschot in geen geval teruggestort.

3.3. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Betalingen na deze termijn brengen van
rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag
(met een minimum van € 25) als schadebeding.

4. Klachten

4.1. Gezien de aard van de producten, dienen klachten binnen de 24 uren te worden gemeld op
bovenstaand adres.