Algemene voorwaarden

’t Hof Vanys – Nederholbeekstraat 53, 9680 Maarkedal – 055/30.00.94
[email protected] – BE 0890.905.408.

 

1. Bestelling ijsproducten

1.1. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

1.2. De klant heeft de keuze om de bestelling zelf af te halen of te laten leveren door ’t Hof Vanys. (Niet van toepassing op ijstaarten, worden steeds afgehaald)

1.3. De producten worden omwille van hun aard niet teruggenomen of omgeruild. Ook niet bij leveringen aan huis. De bestellingen zijn enkel bindend voor ‘t Hof Vanys nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd.

1.4. Bij levering aan huis door ’t Hof Vanys worden de producten slechts eenmaal aangeboden. Wanneer de klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip, belt ’t Hof Vanys de klant op en heeft hij de keuze, ofwel binnen de tien minuten de bestelling thuis alsnog in ontvangst te nemen, hetzij binnen de daarop volgende week te komen afhalen in het ijssalon op het adres Nederholbeekstraat 53, 9680 Maarkedal en dit tijdens de openingsuren.

1.5. De afmetingen, gewichten, afwerking van onze producten worden ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven, en kunnen geen aanleiding geven tot betwisting. Het zijn ambachtelijke producten, geen massaproductie.

2. Verhuur ijskarretjes

2.1. De ijskarretjes worden door ‘t Hof Vanys geleverd/ afgehaald.

2.2. Onze offertes van verhuur van ijskarren blijven zes maanden geldig. Dit betekent niet dat wij die datum zes maanden voor de klant vrijhouden. Enkel de prijs houden wij aan.
Er wordt een offerte opgemaakt voor een door de klant aangegeven aantal personen en ook die prijs is de minimumfactuur.
De klant kan dan ook in geen geval eisen dat wij een lagere prijs aanrekenen omdat er plots minder mensen aanwezig waren of omdat er veel minder ijs werd geschept dan oorspronkelijk gedacht. Anderzijds zullen wij wel onze prijs aanpassen wanneer er veel meer mensen aanwezig zijn dan het aantal waarvoor de offerte werd opgemaakt.
De reservatie is bindend voor beide partijen nadat de klant het voorschot van ongeveer 1/3 van de totale prijs heeft betaald.
Het voorschot dient binnen de maand na bestelling op de rekening van ‘t Hof Vanys te staan.
Na betaling van het voorschot kan een reservatie niet meer geannuleerd worden, hetzij in uitzonderlijke gevallen. Als ‘t Hof Vanys echter niet de gevraagde praktische informatie van de klant krijgt en dit ten laatste 5 dagen voor het evenement, is de reservatie alsnog verbroken en behoudt ‘t Hof Vanys zijn voorschot als gedeeltelijke compensatie voor andere gemiste boekingen voor die dag. Ook wanneer het resterend bedrag, dat nog dient betaald te worden na aftrek van het voorschot, niet tijdig (zie 4. betalingen) is betaald, kan de levering niet doorgaan.
Enkel bij gevallen van overmacht zal het voorschot worden terugbetaald. Bovendien zal de totale verkoopprijs worden aangerekend, indien de annulatie plaatsvindt minder dan 14 dagen voor de voorziene leveringsdatum.

2.3. Er wordt steeds in overleg met de klant een uur van aankomst/levering van het karretje afgesproken.
Er kan in geen enkel geval ook maar enige vorm van schadevergoeding door de klant geëist worden indien ‘wij door omstandigheden niet op het afgesproken uur aanwezig zouden zijn.

2.4. Bij slecht weer rijdt de ijskoets met paarden niet uit. Dit omwille van verschillende redenen. Wij brengen de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte, maar de uiteindelijke beslissing wordt door ons genomen. Wij voorzien wel altijd een steekkarretje, zodat het feest/evenement zeker kan doorgaan. De klant wordt hier steeds van op de hoogte gebracht in de offerte.

2.5. De karretjes worden niet verhuurd voor doorverkoop.

3. Termijnen

3.1 De beschikbaarheid van de bestelde producten is indicatief en moet steeds door ons bevestigd worden. Na bevestiging van ons worden de bestelde goederen maximum 1 week in voorraad gehouden, na de oorspronkelijk voorziene afhaaldatum.

3.2. Enkel door overmacht kan het mogelijk zijn, dat zelfs na onze bevestiging op de afgesproken datum de producten toch niet voorradig zijn. Overmacht: uitvallen van een diepvriezer, ……

4. Betalingen

4.1. Alle ijsproducten, al dan niet ter plaatse geconsumeerd, dienen contant betaald te worden in het ijssalon. Onze opgegeven prijzen zijn steeds B.T.W. inbegrepen.

4.2. Bij de verhuur van de karretjes dient het resterende saldo (na aftrek van het voorschot), dus ook voor professionele klanten met een factuur, ten laatste twee dagen voor het feest op de rekening van ‘t Hof Vanys te staan. Zoniet, kunnen wij de opdracht niet uitvoeren en wordt het voorschot in geen geval teruggestort.

4.3. Al onze andere facturen (huur ijskarretjes uitgesloten) zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

4.4. Leveringen aan huis worden steeds op voorhand betaald. Een bestelling die nog niet werd betaald, kan onmogelijk worden geleverd.

5. Klachten

Gezien de aard van de produkten, dienen klachten onmiddellijk bij levering of afhaling te worden gemeld.
Aangezien onze produkten behoren tot de categorie “voedingswaren”, worden ze niet meer teruggenomen na levering of afhaling.